Představujeme Vám...
...skupinu společností RaK Group, zabývající se veškerou činností související zejména s obchodem s farmaceutickými výrobky.

  Naše obchodní aktivity se nyní zam
ěřují na Českou a Slovenskou republiku, Kanadu, Německo, Turecko a Bulharsko, s několika dalšími zeměmi v regionu střední a východní Evropy jsme v současné době v jednání.

Veškeré informace ohledn
ě nabízených služeb naleznete v odkazech na jednotlivé společnosti...
R-MARK, s.r.o.
ONOGO CZ, s.r.o.
RaK Group SK
RaK Group CZ
RSC Zbraslav